Mijn werkwijze stem ik af op de vraag van de opdrachtgever, de inhoud van de uiteindelijke opdracht  en de omstandigheden waarin dit moet gebeuren. 

 

Oriënterend gesprek

Na het eerste telefonisch contact maak ik een een afspraak met de opdrachtgever voor een persoonlijk gesprek.  Dit orienterend gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Het doel van dit gesprek is om kennis met elkaar te maken, vast te stellen wat de specifieke vraag of het probleem is en wat de achtergronden zijn. Als we het eens zijn over de feitelijke vraag cq het probleem dan stel ik vast of mijn expertise toereikend is om met succes de opdracht uit te kunnen voeren. Mocht de opdracht specifieke deskundigheid vereisen waar ik in onvoldoende mate over beschik, dan zal ik zo mogelijk vanuit mijn netwerk een geschikt persoon voordragen.

 

Projectvoorstel / offerte

Na het orienterend gesprek maak ik een projectvoorstel met de daarbij behorende offerte.  Tevens ontvangt de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht met daarin de afspraken over duur van de opdracht, de kosten en de algemene voorwaarden. Zodra de opdrachtgever het eens is met de inhoud van het projectvoorstel en de overeenkomst van opdracht, kan hij deze ondertekend aan mij retour zenden.

De opdrachtgever ontvangt voor aanvang van de opdracht een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR wuo) en een geldig kopie van mijn identiteitsbewijs.

 

Evaluatie

Gedurende de opdracht vinden er één of meerdere tussentijdse evaluaties plaats, waarin onder andere gesproken wordt over de voortgang van de opdracht,  eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden de mening van de opdrachtgever over de werkwijze en het resultaat.

 

Aan het einde van de opdracht vindt tevens nog een eindevaluatie plaats en worden afspraken gemaakt of eventuele periodieke voortgangsgesprekken wenselijk zijn.

 

 

Naar Startpagina